Cartes Associatives OH

Cartes Associatives OH o cartes Kesem

Les Cartes Associatives OH estan formades per dos grups de cartes, de 88 cartes cadascuna:

  • 88 cartes amb imatges de la vida quotidiana.
  • 88 cartes amb paraules representatives d’emocions i actituds.

El nostre subconscient entén les imatges i s’expressa per mitjà d’elles, així com també sensacions i maneres de sentir-se. Les experiències de la nostra vida estan guardades en forma d’imatges, i el nostre subconscient pensa i treballa amb elles. Amb aquest tipus de cartes, ens comuniquem en el seu mateix idioma.

En les associacions de les imatges amb les paraules, l’inconscient es comunica, permetent una comunicació dinàmica entre allò conscient i allò inconscient.

Les Cartes Associatives OH es poden fer servir per estimular la creativitat, la imaginació i la comunicació, tant a nivell conscient com inconscient.

Si s’utilitzen a nivell terapèutic, de la ma d’un facilitador o facilitadora, es converteixen en una eina valuosa per fer un viatge interior.

En una sessió, el facilitador o facilitadora va formulant preguntes i en la interacció de preguntes i respostes es van mostrant els conflictes o bloquejos, la qual cosa pot anar molt bé per aclarir d’on ve el problema, l’origen, ajudant-nos a trobar la solució més adient. Hi ha bloquejos que, en fer-nos conscients i poder-los expressar, es poden esvair i aportar solucions.

Aquesta eina terapèutica fomenta la autoconsciència, ajuda a la introspecció, una porta al nostre inconscient. Es poden fer servir per arribar a l’origen d’un conflicte que pot estar afectant a nivell de salut física, emocional o mental.

Qui fa la consulta és qui les interpreta, i per això és la mateixa persona qui obté la informació a nivell del seu propi subconscient, per què cadascú interpreta allò que li ressona en el seu interior.

Aquest tipus de cartes, per aclariment, no són endevinatòries ni tenen cap relació amb el Tarot.