La Reconnexió

La Reconnexió

La Reconnexió® és un regal que ens fem, un sol cop a la vida. Consta de dos sessions seguides, presencials, i va lligada al número:

Nombre Mestre 333
Diferents cultures d’antigues civilitzacions ens fan saber que, antigament, l’ésser humà vivia en un món més perfecte, amb absència de malaltia; estava connectat totalment amb l’Univers, vivia en harmonia, tant amb la natura, el què l’envoltava, com amb sí mateix, fins que va haver-hi algun tipus de ruptura, de separació. Això es va manifestar en malaltia o desequilibri en qualsevol nivell (físic, mental, emocional, energètic), una desconnexió amb el Tot, amb allò que és Diví.
Al rebre la Reconnexió® es tornen a activar les línies axiatonals, tornem a sintonitzar amb la reixeta electromagnètica de la Terra, que tanmateix està en sincronia amb l’Univers, de manera que es van desfent els bloquejos que impedeixen l’entrada d’aquesta energia universal, i això fa que aquesta flueixi amb total llibertat.

Ajuda a accelerar el procés d’avançar en el nostre creixement personal.
Tornem a connectar-nos amb la quadrícula energètica de l’Univers, a sintonitzar-hi per vibrar en la freqüència de llum i informació.
Ens ajuda a equilibrar-nos i a preparar-nos per la transició en el canvi de consciència que s’està produint actualment.
El número 3 representa la perfecció en l’Univers i si sumem: 3+3+3=9, aquest 9 resultant, representa una conclusió de cicle, per avançar en el nostre camí.
Els 333 € representen un intercanvi d’energia per obtenir aquesta vibració de sanació, és a dir, la interpretació del 3, 3, 3, i que confiem en el procés d’autosanació; que estem en disposició de rebre la Reconnexió®, que simbolitza la Totalitat i el Servei Universal.