Data i dades Primer Nivell Curs Tècnica de la Metamorfosi o Tècnica Metamòrfica

DATA I DADES DEL SEMINARI DE TÈCNICA DE LA METAMORFOSI O

TÈCNICA METAMÒRFICA

1er nivell

  • 25 i 26 de novembre de 2023
Seminaria Tècnica Metamòrfica
Tècnica de la Metamorfosi

HORARI DEL SEMINARI:

  • Dia 25 de novembre, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
  • Dia 26 de novembre, de 10 a 14 h

Iniciem la jornada amb una petita relaxació per centrar-nos, abans d’exposar els punts detallats a la web:  Introducció, història, vida intrauterina, etc.

Es fan pràctiques els dos dies, entre els/les assistents.

UBICACIÓ:    Barcelona (Zona Hospital de Sant Pau)

L’adreça es proporciona al formalitzar la reserva.

RESERVA:

20% de l’import, per preparar el material.

Per formalitzar la reserva posar-se en contacta amb Montserrat Garcia

per mitjà del mòbil  +34 629 332 640

o bé per mitjà del correu electrònic   montserratgarciajaume@gmail.com